सावधान !!! तुमच्या आधार कार्ड वर कुणी कर्ज तर नाही घेतले ना ,तुमच्यासोबत होऊ शकतो मोठा Scam ,आताच चेक करा.