Vad händer egentligen med guldpriset?

Vad händer egentligen med goldpriset?

GOLD

 

Det senaste prisuppgången på guld verkar nästan helt ha drivits av spekulanter verksamma på den New York-baserade råvarubörsen Comex. Under de senaste veckorna har den öppna balansen på råvarubörsen Comex ökat med cirka åtta miljoner troy ounce, motsvarande cirka 240 ton guld.

En ökad öppen balans som inträffar samtidigt som det sker en stor kursrörelse brukar i allmänhet betyda att nya investerare med spekulativa långa positioner har kommit in på marknaden.

Flera marknadsaktörer säger att köparna på Comex är de enda köparna. Andra deltagare har dragit sig tillbaka. Flera centralbanker rapporteras ha dragit ned på sina köp när guldpriset har skjutit i höjden. Centralbankerna har varit nettoköpare av guld i åtta månader i sträck. Flera marknadsbedömare oroar sig för att dessa skall sluta köpa guld, eller rent av börja sälja när guldpriset har stigit så mycket, vilket skulle kunna leda till att priset på guld faller.

TVR INSTITUTE

Guldpriset har varit volatilt de senaste månaderna, men det har generellt sett stigit i värde. Här är några faktorer som påverkar guldpriset:

Faktorer som driver upp guldpriset:

 • Inflation: När inflationen stiger, som den gör nu, ses guld ofta som en säkra hamn för investeringar.
 • Osäkerhet på marknaden: Geopolitiska spänningar och ekonomisk osäkerhet kan leda till att investerare söker sig till guld som en trygg hamn.
 • Ränteläge: Sänkta räntor kan göra guld mer attraktivt som investering, eftersom det inte ger någon ränta.
 • Centralbankernas köp: Vissa centralbanker har ökat sina guldreserver, vilket kan bidra till att stödja guldpriset.
 • sip
  sip

Faktorer som kan pressa ner guldpriset:

 • Stärkt dollar: En starkare dollar kan göra guld dyrare för investerare som inte har dollar.
 • Högre räntor: Högre räntor kan göra andra investeringar mer attraktiva än guld.
 • Försäljning av guld av centralbanker: Om centralbanker börjar sälja av sina guldreserver kan det pressa ner guldpriset.
 • https://angel-one.onelink.me/

Framtidsutsikter:

Det är svårt att säga exakt vad som kommer att hända med guldpriset i framtiden. Men de faktorer som nämns ovan kommer sannolikt att fortsätta att spela en viktig roll.

Här är några resurser där du kan läsa mer om guldpriset:

 • World Gold Council: [ogiltig webbadress har tagits bort]
 • Kitco: [ogiltig webbadress har tagits bort]
 • Reuters: [ogiltig webbadress har tagits bort]

Svenska specifika faktorer:

I Sverige påverkas guldpriset också av den svenska kronans värde. En svagare krona kan göra guld dyrare för svenska investerare.

Tips:

Det är alltid klokt att göra din egen research innan du investerar i guld eller andra värdepapper.

Leave a Comment